Tương lai của du hành vũ trụ: Sự thật, hư cấu và khả năng

$370.00

Học sinh sẽ khám phá khả năng của các căn cứ trên mặt trăng, thuộc địa của sao Hỏa và thăm các hành tinh bên ngoài trong hệ mặt trời của chúng ta và các mặt trăng của chúng.

Mã hàng: HSFUTSPTVL Loại: ,

Sự miêu tả

Khóa học này giới thiệu cho sinh viên về lịch sử và tương lai gần của du hành vũ trụ. Học sinh sẽ khám phá khả năng của các căn cứ trên mặt trăng, thuộc địa của sao Hỏa và thăm các hành tinh bên ngoài trong hệ mặt trời của chúng ta và các mặt trăng của chúng. Học sinh sẽ thảo luận các vấn đề đạo đức và pháp lý xung quanh việc khám phá không gian như khai thác tiểu hành tinh và chiến tranh trong không gian. Khóa học cung cấp một cái nhìn mở rộng về các công nghệ, khoa học và lý thuyết có thể trở thành hiện thực trong suốt cuộc đời của sinh viên.